Propozycje rekolekcji

PROPOZYCJE REKOLEKCJI W GRUPACH ODNOWY

I Formacja podstawowa to Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) 

Rekolekcje REO prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat. REO przeżywamy (bez wcześniejszej formacji i przygotowania) w parafii albo uczestniczymy w formie zamkniętych rekolekcji w ośrodkach rekolekcyjnych np. Magdalence.

http://www.cfwieczernik.odnowa.org/terminy

II Formacja dalsza po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) 

Na dalsze rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które rekolekcje REO odbyły przynajmniej rok temu. Ten odstęp czasowy musi być zachowany, aby treści REO dobrze się w nas utrwaliły. Jedynie na Rekolekcje Eucharystyczne można  przyjechać już pół roku po REO.

Rekolekcje Eucharystyczne  –  Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie w Duchu Świętym. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

  • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
  • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
  • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Rekolekcje Uzdrowienia Wspomnień –  Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Są konieczne i przydatne w dalszym rozwoju duchowym zwłaszcza jeśli:

  • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
  • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
  • Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
  • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
  • nie umiesz przebaczyć;
  • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, I stopień Oazy, rekolekcje ignacjańskie. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Od uczestnika oczekujemy zgody na rozmowy z wyznaczoną osobą towarzyszącą, przestrzeganie określonych pór milczenia oraz wyłączenie telefonu komórkowego. W rekolekcjach nie powinny brać udziału kobiety w stanie błogosławionym, a także osoby leczące się psychiatrycznie – ich ewentualny udział musi być skonsultowany z lekarzem prowadzącym.

III  Kolejne rekolekcje w formacji  Odnowy  znajdziemy na stronie – Terminarz rekolekcji i kursów prowadzonych przez Centrum Formacyjne Wieczernik w Magdalence pod Warszawą 

http://www.cfwieczernik.odnowa.org/rekolekcje-i-kursy

IV. Kursy i rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej Diecezji 

http://nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje