O wspólnocie

REO

W pierwszy piątek października 2013 r. o godz. 19.00 rozpoczęły się w parafii na Popławach Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Zostały poprzedzone tematycznym kazaniem oraz świadectwami osób ze wspólnoty z Płońska, które rekolekcje Odnowy już przeżyły. Na REO zostali zaproszeni wszyscy, którzy pragnęli pogłębić swoją relację z Bogiem oraz bardziej Go odkryć w swoim życiu. Takiej formy rekolekcji w Pułtusku jeszcze nie było. Inspiracją dla tego pomysłu były rekolekcje „Jezus na stadionie” w lipcu 2013 r. poprowadzone przez o. Johna Bashobora z Ugandy. Uczestniczyło w nich około 60 tyś. ludzi, w tym również z naszej parafii i okolic. Pokazały one ogromne zapotrzebowanie na duchowe doświadczenie Boga w naszym zabieganym i zlaicyzowanym świecie.

Rekolekcje REO poprowadzili ks. Grzegorz Walczak z par. św. Józefa w Ciechanowie oraz ks. Adam Brzeziński z tutejszej parafii. Spotkania odbywały się przez 8 tygodni w każdy piątek od 04 października do 22 listopada 2013 r. W ramach piątkowych spotkań rekolekcyjnych były katechezy, świadectwa, wspólny śpiew, modlitwa oraz spotkania w małych grupach. Dodatkowo uczestnicy na każdy dzień tygodnia otrzymywali krótkie fragmenty Pisma św. do osobistego rozważenia. 

W REO uczestniczyło około 50 osób, w większości z naszej parafii. Owocem tych spotkań było powstanie wspólnoty modlitewnej Odnowy w Duchu świętym. Ponieważ grupa widzi potrzebę ewangelizacji oraz odkrywa swój charyzmat do dzielenia się swoją wiarą i doświadczeniem miłości Boga, dlatego przyjęła nazwę „Gaudium” od adhortacji papieża Franciszka. Grupa spotyka się w piątki o godz. 19.00  w kościele na Popławach. Grupa liczy około 25 osób. 

Pierwszym opiekunem grupy od 2013 r. do sierpnia 2016 r. był ks. Adam Brzeziński. Od września 2016 r. opiekunem wspólnoty został nowy wikariusz ks. Piotr Paradowski.

piotr-parad