Terminarz spotkań Ogólnopolskich

SPOTKANIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM 

Kurs Formacji Liderów ICCRS -Łomża, 6-14 sierpnia 2016 r.

Kurs Formacji Liderów ICCRS (Leadership Training Course) jest dla ICCRS sposobem wspierania posługi przewodzenia w Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na całym świecie. ICCRS organizuje i prowadzi to dzieło we współpracy z lokalnymi strukturami Odnowy, ofiarowując tygodniowy program, który służy formacji nowych liderów, a także umocnieniu obecnych liderów i dodaniu im odwagi.

Program Kursu obejmuje codzienną Mszę świętą, adorację i charyzmatyczne uwielbienie. W trakcie Kursu przewidziane są także okazje dla budowania więzi braterskich i wspólnotowych, jak również możliwości skorzystania z posługi.

Istotnym elementem Kursu jest nauczanie. Obejmuje ono dwa podstawowe obszary: Podstawy i wizja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz praktyczna pomoc w pełnieniu posługi.

Podstawowe nauczanie obejmuje takie tematy jak: elementy eklezjologii, czyli nauki o Kościele, rozumienie chrztu w Duchu Świętym, historia i funkcjonowanie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz teologia misji.

Jan Paweł II wielokrotnie prosił Ruch Odnowy w Duchu Świętym, aby podążać ku „kościelnej dojrzałości”. Przeżycie Kurs Formacji Liderów ICCRS z pewnością pomoże realizować ten cel poprzez wzmocnienie przywództwa w Odnowie w Duchu Świętym w naszym regionie!

Nauczanie prowadzą:

Michelle Moran (Anglia), przewodnicząca ICCRS. Wraz z mężem jest członkiem założyciel katolickiej Wspólnoty dla ewangelizacji „Sion”.

James Alan Murphy (USA), dyrektor Instytutu Formacji Liderów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) w Rzymie. Jest założycielem i przewodniczącym Wspólnoty “Vera Cruz”.

Dk Christof Hemberger (Germany), członek Rady ICCRS, przewodniczący Europejskiego Podkomitetu ICCRS (ESCI). Christof jest pracownikiem społecznym i stałym diakonem, zaangażowanym w posługę w parafii. Żonaty, dwoje dzieci.

Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, Pl. Papieża Jana Pawła II n 1, 18-400 Łomża, zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych.

Koszt całości: 940 zł – pokój jednoosobowy, 860 zł – pokój dwuosobowy

 

>>>>>> Z G Ł O S Z E N I E <<<<<<

Zaliczka, jako warunek przyjęcia zgłoszenia: 200 zł, na konto:

Fundacja „Wytchnienie” nr 49 8757 0001 0003 6849 2000 0030

w tytule wpłaty należy podać: Formacja Liderów ICCRS i nazwisko uczestnika

Kontakt: Ks. Wojciech Nowacki  e-mail: wnowacki@o2.pl

Sekretariat KZK  e-mail: kzk-sekretariat@odnowa.org tel. 512 361 367